Agenții economici și instituțiile publice – Prețuri

Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, fară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori este de 101.88 lei/metru cub la care se adaugă TVA

Tariful pentru colectarea, transportul deșeurilor reciclabile precolectate separat este de 68.23 lei/ metru cub, la care se adaugă TVA.

Tariful pentru colectarea, transportul amestecurilor de deșeuri de la construcții și demolări este de 190.31 lei/metru cub, la care se adaugă TVA

Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase/biodegradabile neasimilabile celor menajere este de 81.11 lei/metru cub, la care se adaugă TVA.