Persoane fizice și asociațiile de proprietari – Prețuri

Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale de la populație este de 8.94 lei/persoana/luna, la care se adaugă TVA;

Tariful pentru colectarea, transportul amestecurilor de deșeuri de la construcții și demolări este de 190.31 lei/metru cub, la care se adaugă TVA;

Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase/biodegradabile neasimilabile celor menajere este de 81.11 lei/metru cub, la care se adaugă TVA