Protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi este parte integrantă din
activitățile generale de dezvoltare durabilă a Sectorului 5 asigurând integrarea
cerințelor de conservare a naturii și a diversitătii biologice, implementarea la nivel local a
obiectivelor strategiei naționale și ale planului național de acțiune pentru conservarea
diversitătii biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, precum și a
obiectivelor convențiilor, acordurilor și programelor internaționale ce privesc îngrijirea
biotopurilor, spatiilor verzi și a monumentelor naturii.

Apărarea și îmbunătătirea calitătii mediului înconjurător, menținerea echilibrului
ecologic, prin protecția, conservarea și dezvoltarea spatiilor verzi și a cadrului natural din
Sectorul 5, trebuie să constituie o preocupare permanentă a administrației publice
locale, agenților economici, organizațiilor neguvernamentale și cetățeni.