SC SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

partenerul dvs. de încredere pentru un sector curat

Misiune


Să respecte prevederile legale si de reglementare si cerintele de calitate, mediu, sanatate si securitate în munca conform standardelor de referinta;
Stabilirea unor politici, programe si practici pentru conducerea proceselor si activitatilor pe care le desfasoara, într-o maniera de respect fata de calitate, mediu, sanatate si securitate în munca;
Garantează asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor generale stabilite în declarații de politici în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii în munca.

VIZIUNE

Promovarea unui comportament de tip ecologic modern in rândul cetățenilor;
Colectarea separată a deșeurilor, un comportament responsabil liber consimțit în contextul unei societăți moderne în care mediul joacă un rol primordial;
Intr-o societate în continuă dezvoltare, echipa noastră caută să furnizeze cele mai noi și competente soluții și servicii, astfel încât să satisfacem nevoile cetățenilor noștri.

VALORI

Respect pentru ceilalți;
Lucrul în echipă;
Responsabilitate;
Experiență;
Calitate.

ISTORIC

 Compania Salubrizare Sector 5 S.A. este unicul operator de servicii de salubrizare din aria administrativa a sectorului 5 ce detine drept de colectare a deseurilor conform licentei emise de catre Autoritatea Nationala nr. 5010 din 01.07.2020 si a contractului de delegare a gestiunii nr. 1307/01.04.2020 eliberat de Autoritatea Locala . Extras din LEGEA serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 “ La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la detinătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități. “sector