Proceduri ale societății

Standardul 1 Cod de Conduita
Standardul 2 Atributii, Functii, Sarcini
Standardul 5 Obiective
Standardul 6 Planificare
Standardul 7 Monitorizarea Performantelor
Standardul 8 Managementul Riscurilor
Standardul 9 Informare si Comunicare
P.S. nr. 14 Gestionarea Documentelor
P.S. nr. 19 Cercetare Disciplinara
P.S. nr. 20 Arhivare Documente
P.S. nr. 21 Delegare Competente
P.S. nr. 22 Evaluarea Competentelor profesionale
P.S. nr. 23 Aspecte de Mediu
P.S. nr. 24 Planificarea Proceselor sistemului de management al calitatii si mediului
P.S. nr. 25 Control Operational
P.S. nr. 26 Prezenta
P.S. nr. 27 Audit Intern

P.S. nr. 28 Controlul Neconformitatilor
P.S. nr. 29 Controlul Produselor si Serviciilor Neconforme
P.S. nr. 30 Evaluarea ConformitatiiP.S. nr. 31 Managementul Schimbarii
P.S. nr. 32 Produse si Servicii Furnizate din Exterior
P.S. nr. 33 Gestiunea Deseurilor
P.S. nr. 34 Monitorizarea si Masurarea Proceselor
P.S. nr. 35 Analiza Management
P.S. nr. 36 Pregatire pt Situatii de Urgenta si Capacitate de Raspuns
P.S. nr. 37 Analize, Tinte Programe SMM
P.S. nr. 43 GDPR
P.O. Inventariere
P.O. Casare
Politica de Confidentialitate
P.O. Solutionarea Petitiilor
Regulament Guvernanta Corporativa
P.O. Criterii si Proceduri de Evaluare