Politica de Confidentialitate


POLITICA SALUBRIZARE SECTOR 5  S.A. BUCUREȘTI  PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Documentul de fata isi propune să vă prezinte abordarea noastră, Salubrizare Sector 5  S.A. București  (în  continuare  S5 SA),  privind confidentialitatea si gestionarea datelor cu caracter personal (denumite mai jos Date).

Începând cu 25 mai 2018, a intrat în vigoare reglementarea europeană cu privire la protecția datelor cu caracter personal – Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (Regulamentul).

Vă asigurăm de importanța pe care o acordăm  Datelor si respectării obligațiilor cu privire la securitatea acestora și dorim sa vă informăm asupra drepturilor pe care le dețineți, în conformitate cu Regulamentul.

Documentul pe care tocmai îl parcurgeți în acest moment este, de fapt, unul dintre modurile în care noi dorim sa vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală, și că si noi, la rândul nostru, luăm toate măsurile necesare pentru protejarea Datelor colectate, stocate și prelucrate.

Vă invităm să cititi acest document pentru a afla următoarele:

 1. Cine suntem
 2. Cui ne adresăm prin aceasta Politică
 3. Ce Date prelucrăm
 4. De ce prelucrăm Date
 5. Dacă prelucrăm automatizat Datele
 6. Cu cine impărtășim Datele
 7. Cât timp păstrăm Datele
 8. Implicațiile refuzului de a furniza Date
 9. Prelucrarea Datelor în afara Spațiului Economic European
 10. Ce puteți face pentru a ne ajuta să păstrăm siguranța Datelor
 11. Drepturile persoanei vizate
 12. Cum să ne contactați. Responsabilul cu protecția datelor
 13. Modificări ale acestei Politici
 1. Cine suntem

SALUBRIZARE SECTOR 5  S.A. BUCURESTI  se află sub autoritatea Consiliului local al Primariei sector 5 Bucureşti, având ca domeniu principal de activitate ,,Colectarea deseurilor nepericuloase”, cod CAEN 3811.

Datele de identificare sunt:

 • Sediul societăţii este în România, Municipiul Bucureşti, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri  nr. 9-11, et. 2, camera C3, E 205
 • Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: nr. J40/17523/2019;
 • Cod unic de identificare: RO42049930;
 • Capital social integral de stat : 31.000.000 lei;
 • Telefon: 0319450;
 • E-mail: office@salubrizare5.ro

2.  Cui ne adresăm prin această Politică

Ne propunem să vă informăm cu privire la prelucrarea de Date, pe care o facem în cazul în care vizitaţi site-ul S5 SA, intraţi în dialog cu noi în vederea achiziţionării unor servicii, sunteţi deja client al nostru sau aveţi ori vă doriţi un alt fel de colaborare cu noi.

Dacă beneficiaţi de un serviciu oferit de S5 SA, sunteţi garant pentru un client al S5 SA, vă putem prelucra Datele conform scopurilor şi temeiurilor reflectate în secţiunile de mai jos.

Este posibil să vă prelucrăm anumite Date, primite de la terțe persoane fizice sau juridice, chiar dacă nu deţineţi o legătură cu S5 SA, dar numai în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

3.  Ce Date prelucrăm

Dorim să vă oferim cele mai potrivite produse şi servicii, să comunicăm rapid şi eficient, să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră. Trebuie totodată să vă oferim confortul siguranţei tranzacţiilor. Pentru toate acestea suntem obligaţi prin lege sau avem nevoie să primim şi să utilizăm Date despre dumneavoastră, pe bază de consimțământ sau contractual, cum sunt:

3.1.     Pentru salariați:

Date de identificare şi date de contact

 • nume, prenume, codul numeric personal, imaginea şi celelalte date conţinute în actele de identitate, cetăţenia, adresele poştale de domiciliu/ de corespondenţă, date de contact pentru mijloace de comunicare la distanţă, adresa IP (internet protocol) a unui dispozitiv electronic, semnătura olografă, semnătură electronică, coduri unice de identificare (de exemplu: cod de client, user), coduri de autentificare (în contextul plăţilor prin mijloace electronice), fișe de aptitudini medicina muncii, fișe SSM și PSI, studii, locuri de muncă anterioare, curriculum vitae, starea civilă, certificat de căsătorie, certificat de naștere, date privind evaluarea performanțelor, informații privind instruirile în cadrul societati.

Date şi informaţii cu caracter financiar

 • profesia, locul de muncă, situaţia familială (persoanele aflate în întreţinere), tipuri de venituri şi cheltuieli, cazierul judiciar sau fiscal, contul IBAN, stat salariu, fluturaș salariu, adeverințe de salariu, adeverințe de vechime.
 • în cazul în care un angajat se îmbolnăvește, suntem obligați, totuși, prin prevederile legilslative în vigoare, să prelucrăm datele cuprinse în certificatul medical.

3.2.     În relațiile cu clienții sau terți:

Date şi informaţii necesare în scop de furnizare a serviciilor prin mijloace electronice sau prin telefon ori prin chestionare de satisfacere a clienților:

 • funcţia deţinută
 • informaţii legate de inadvertenţele constatate în documentele/declaraţiile prezentate companiei, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse la companie sau obţinute de către această din orice surse permise contractual sau în temeiul legii.

Alte date şi informaţii cu caracter personal:

 • orice alte categorii de date pe care clienţii le furnizează către S5 SA sau pe care aceasta le dobândeşte și le prelucrează cu respectarea legii sau a contractelor aplicabile în relaţia cu clienţii.

Date cu caracter special

 • De regulă, nu solicităm şi nu prelucrăm Date cu caracter special;
  • Totuși, având în vedere specificul activității noastre, colectare deseuri nepericuloase , este posibil ca pe parcursul derulării unor evenimente publice, să intrăm în posesia unor Date cu caracter special, cum ar fi cele legate de starea de sănătate. În această situație, Datele respective vor fi prelucrate în stictă conformitate cu Regulamentul.

4.  De ce prelucrăm Date

Activitatea comercială este special reglementată de lege în cele mai multe dintre aspectele sale, de la identificarea clienţilor, confidenţialitatea relaţiei, prudenţa şi diligenţa în prestarea serviciilor, până la măsurile de securitate şi chiar modul în care ne alegem şi lucrăm cu partenerii contractuali.

Încheiem cu dumneavoastră contracte comerciale şi ne asumăm obligaţii în legătură cu serviciile oferite. Pe lângă respectarea prevederilor legale și contractuale, ne bazăm şi pe interesul legitim când prelucrăm Date în anumite scopuri.

În executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră şi/sau cu organizaţia dumneavoastră, efectuăm prelucrări de Date în scopuri precum:

 • evaluarea eligibilităţii în vederea furnizării de servicii;
 • derularea oricăror raporturi contractuale (cu clienţii, colaboratorii, partenerii sau angajaţii noştri);
 • monitorizarea tuturor obligaţiilor asumate faţă de S5 SA sau faţă de entităţi afiliate;
 • colectarea de debite/recuperarea de creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora);
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanţă ori faţă de alte autorităţi;
 • gestionarea de solicitări/reclamaţii/plângeri/petiţii/investigaţii în legătură cu activitatea S5 SA şi serviciile acesteia.

În vederea conformării cu obligaţiile legale, este necesar să prelucrăm Date în scopuri precum:

 • identificarea şi cunoaşterea clientelei, prevenirea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului, prevenirea fraudelor şi garantarea secretului contractual;
 • garantarea drepturilor legale ale clientului în relaţia cu S5 SA, cu privire la informare, serviciile prestate şi prelucrările de date efectuate de către aceasta;
 • îndeplinirea obligaţiilor în materie fiscală, inclusiv cu privire la impozitele şi contribuțiile cu reţinere la sursă;
 • furnizarea de raportări şi informaţii la solicitarea autorităţilor (de exemplu, instanţe, organe de cercetare, organe de executare silită, notari publici, autorităţi fiscale);
 • punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi a altor ordine ale autorităţilor;
 • gestionarea auditurilor, a raportărilor, precum şi controalelor şi investigaţiilor din partea autorităţilornaționale, locale sau europene;
 • asigurarea securităţii în incintele S5 SA;
 • administrarea portofoliului de clienţi, furnizori și colaboratori;
 • păstrarea/depozitarea/ stocarea şi arhivarea documentelor;
 • implementarea măsurilor de securitate a Datelor şi administrarea continuităţii activităţii în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute, inclusiv prin realizarea de copii de siguranţă;
 • implementarea unor mijloace care permit oricărei persoane să semnaleze neconcordanţele sesizate în legătură cu serviciile oferite de S5 SA;
 • evaluarea şi gestionarea la nivel consolidat, de grup financiar, a riscurilor specifice activităţii desfăşurate;
 • îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi/sau analiză a informaţiilor în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.

În urmărirea intereselor legitime pe care S5 SA le are în legătură cu buna administrare a activităţii sale, efectuăm prelucrări de Date în scopuri precum:

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate prin eficientizarea fluxurilor, optimizarea costurilor, pregătirea angajaţilor etc;
 • diversificarea serviciilor şi adaptarea acestora la nevoile clienţilor,
 • menţinerea reputaţiei, a integrităţii şi a securităţii afacerii;
 • marketing simplu şi efectuare de sondaje cu privire la serviciile oferite de S5 SA şi activitatea acesteia;
 • identificarea bunurilor şi a datelor de contact actualizate ale clienţilor, în scop de exercitare a drepturilor S5 SA cu privire la recuperarea de creanţe;
 • îndeplinirea obligaţiilor asumate de S5 SA prin aderarea la reguli de sistem ale furnizorilor de servicii, ale instituţiilor de compensare-decontare, la practici şi uzanţe internaţionale;
 • recrutare şi resurse umane cu privire la candidaţii şi angajaţii S5 SA, acordarea de beneficii.

Orice prelucrări de Date le facem numai dacă ne-aţi dat acordul în acest sens. Vă solicităm acordul pentru a prelucra Datele dumneavoastră pentru scopuri precum:

 • transmiterea în mod direct de mesaje publicitare (marketing direct) în vederea promovării  serviciilor pe care le considerăm cele mai potrivite pentru dumneavoastră;
 • analiza istoricului tranzacţiilor, a caracteristicilor acestora, a locaţiei iniţierii tranzacţiilor, în vederea personalizării de oferte dedicate şi exclusive categoriei de client din care faceţi parte;

Dacă v-am solicitat şi v-aţi exprimat consimţământul fie la începutul relaţiei cu noi, fie ulterior, pentru anumite prelucrări de Date, vă puteţi răzgândi în orice moment şi vă rugăm să ne anunţaţi în pe adresa de e-mail a companiei.

Când vă solicităm consimţământul, vă furnizăm şi detalii cu privire la scopul prelucrării de Date şi vă indicăm modul simplu şi concret în care vă puteţi retrage oricând acordul dat. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării de Date făcută anterior retragerii.

În timp, se pot naşte în sarcina S5 SA şi alte obligaţii legale ori putem identifica oportunitatea urmăririi şi a unor altor interese legitime. Vă vom pune la dispoziţie informaţii actualizate cu privire la categoriile de Date prelucrate, scopurile şi temeiurile prelucrărilor, categoriile de destinatari ai Datelor. Revizuim aşadar în permanență politica noastră privind confidenţialitatea pe care o găsiţi publicată în această pagină de web, disponibilă la sediile S5 SA si pe care v- o putem furniza în alt mod, la cerere.

5.  Dacă prelucrăm automatizat Date

Avem obligaţii legale stricte în legătură cu prevenirea spălării banilor, a fraudelor şi a finanţării terorismului. Faţă de volumul serviciilor derulate, putem efectua prelucrări automate în scop de verificare a tranzacţiilor suspecte sau de identificare a tranzacţiilor ce pot cădea sub incidenţa unor sancţiuni internaţionale. Pentru a eficientiza procesul de analiză a solicitărilor dumneavoastră, putem efectua prelucrări de Date.

6.  Cui putem dezvălui Datele

Pentru a vă putea oferi servicii la cele mai bune standarde, pentru a ne putea desfăşura activitatea, în urmărirea intereselor noastre legitime ori pentru că suntem obligaţi prin lege, este necesar să dezvăluim sau să transmitem Date către anumite persoane sau entităţi, cum ar fi:

 • reprezentanţii legali (membrii AGA, membrii CA, tutore, curator), împuterniciţi ai clientului ori ai persoanei vizate;
 • instituţii financiare, entităţi de compensare/decontare sau entităţi implicate în executarea sau facilitarea serviciilor de transfer de fonduri;
 • instituţii de asigurare-reasigurare;
 • consultanţi (juridici, fiscali, etc), executori judecătoreşti, auditori, notari, experţi, traducători;
 • parteneneri contractuali şi prestatori de servicii cum ar fi: printare extrase şi notificări, curierat, servicii IT şi telecomunicaţii, furnizori, arhivare, de distrugere documente, etc;
 • asociaţii profesionale, autorităţi de supraveghere locale, autorităţi de protecţie a consumatorilor etc;
 • instanţe de judecată şi alte entităţi autorizate de lege să primească informaţii financiare (organe de executare silită, organe fiscale etc.);
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în scopul transmiterii de informaţii, în confomitate cu regulile și legile în vigoare.

În unele cazuri, destinatarii Datelor au obligaţia legală de păstrare a secretului profesional (autorităţile, avocaţii, experţii, alte instituţii financiare etc). În celelalte cazuri, vom solicita, contractual, respectarea confidenţialităţii, inclusiv prin luarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea securităţii Datelor. S5 SA nu va putea condiţiona dezvăluirea Datelor de luarea unor astfel de măsuri şi de asumarea unei obligaţii de confidenţialitate, când Datele sunt dezvăluite în baza unei obligaţii legale sau în apărarea unui interes legitim.

7.  Cât timp păstrăm DATELE

Avem nevoie să prelucrăm Datele atât timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciile de care beneficiaţi şi în vederea realizării scopurilor prezentate. Ulterior acestor momente, trebuie să continuăm prelucrarea Datelor în vederea conformării cu obligaţiile legale, inclusiv în scop de arhivare. Termenele legale de arhivare sunt diferite, în funcţie de tipul de Date. În general, Datele referitoare la tranzacţii trebuie păstrate 5 ani de la terminarea relaţiei cu clientul. Datele pot fi păstrate însă o perioadă mai mare de timp la solicitarea autorităţilor sau pentru protejarea unor interese legitime.

Este posibil ca, după împlinirea termenelor legale de arhivare, S5 SA să dispună anonimizarea Datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

8.  Implicaţiile refuzului de a furniza DATE

Puteţi alege să nu furnizaţi Date către S5 SA, însă această opţiune poate determina lipsa conformării cu obligaţiile noastre contractuale sau legale. Poate limita serviciile pe care suntem capabili să vi le oferim. Ne poate împiedica să continuăm a vă furniza serviciile existente.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea Datelor, în scop de marketing sau în orice alt scop pentru care v-am solicitat în mod expres acordul, precum şi în situaţia în care vă retrageţi acordul dat, relaţia dumneavoastră contractuală cu S5 SA nu va suferi.

9.  Prelucrarea datelor în afara Spaţiului Economic European (SEE)

 

Statele din SEE sunt considerate de Regulament ca asigurând toate un nivel echivalent de protecţie a Datelor.

10.   Ce puteţi face pentru a ne ajuta să păstrăm siguranţa datelor

Depunem eforturi constante în menţinerea siguranţei Datelor. Totuşi, ne ajută şi vigilenţa dumneavoastră.

Nu lăsaţi nesupravegheate dispozitivele de conectare la aplicaţiile de pe internet. Raportaţi-ne imediat orice activitate suspectă cu privire la orice intruziune în rețeaua dumneavoastră.

11.   Drepturile PERSOANEI VIZATE

În legătură cu prelucrarea exclusiv a Datelor dumneavoastră, beneficiaţi de unele drepturi pe care le puteţi exercita la cerere şi în mod gratuit, în limitele şi în măsura îndeplinirii condiilor legale, după cum urmează:

Dreptul la rectificare – puteţi solicita rectificarea Datelor inexacte sau suplimnetarea Datelor incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – pe care îl puteţi exercita în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (de exemplu, dacă Datele nu mai sunt necesare scopului prelucrării sau au fost prelucrate ilegal);

Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita limitarea prelucrării Datelor, de exemplu în caz de contestare a legalităţii prelucrării;

Dreptul la portabilitatea datelor – ne puteţi solicita ca Datele prelucrate prin mijloace automate, pe bază de consimţământ sau în temeiul unui contract, să vi le transmitem dumneavoastră sau către un alt operator de date, dacă acest lucru este tehnic fezabil;

Dreptul la opoziţie – vă puteţi opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca Datele dumneavoastră să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv prin crearea de profiluri; de asemenea, vă puteţi opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca Datele să fie prelucrate în scop de marketing;

Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi sau de a vă adresa justiţiei – aveţi dreptul de a vă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate, în măsura în care consideraţi necesar.

12.   Cum să ne contactaţi. Responsabilul cu protecţia datelor

Vă puteţi exercita oricare dintre drepturile legale în legătură cu prelucrarea Datelor printr-o cerere scrisă, datată şi semnată olograf (de mână), transmisă în format hârtie la sediul societati sau electronic prin e-mail, scanat, la office@salubrizare5.ro.

În măsura în care aveţi sugestii privind prezenta Politică privind confidenţialitatea, vă încurajăm să ni le transmiteţi la adresa de e-mail: office@salubrizare5.pmb.ro.

13.   Modificări ale acestei Politici

Vom revizui periodic şi vom actualiza această Politică privind confidenţialitatea ori de câte ori va fi necesar. Politica actualizată va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră pe site-ul SALUBRIZARE SECTOR 5 BUCURESTI SA, precum şi în sediul/punctele de lucru ale societatii.

 

 

Director General

Andrei Fecioru