RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. Anul 2021