RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. SEMESTRUL I Anul 2021