RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societății Salubrizare Fapte S.A.
pentru trimestrul I (ianuarie – martie) 2021