RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societății Salubrizare Sector 5 S.A.
pentru trimestrul III (iulie-septembrie) 2021