RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societății Salubrizare Sector 5 S.A.
pentru trimestrul IV (octombrie-decembrie) 2021