RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL al
Societății Salubrizare Sector 5 S.A.
pentru trimestrul II (aprilie-iunie) 2021